Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Inżynierii Środowiska. Prowadzone są zajęcia z przedmiotów kursowych oraz wybieralnych, realizowanych na stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach I stopnia (inżynierskich) i studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich). Wszystkie przedmioty są prowadzone na kierunku Budownictwa w języku polskim i angielskim. Przedmiotem kierunkowym na studiach I stopnia są „Konstrukcje metalowe”, a przedmiotem związanym z dyplomowaniem - „Konstrukcje stalowe cienkościenne”.

Przedmioty kierunkowe na studiach II stopnia to „Konstrukcje metalowe II” i „Podstawy projektowania i niezawodności. Przedmiotem specjalnościowym jest kurs „Konstrukcji metalowych specjalnych”. Przedmioty związane z dyplomowaniem na studiach II stopnia to: „Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji powierzchniowych” „Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji prętowych”.

Katedra dyplomuje corocznie na studiach stacjonarnych I stopnia około 20 studentów i na studiach II stopnia około 30 studentów. Zbliżona jest liczba dyplomantów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia.

Pracownicy Katedry są autorami specjalistycznych monografii i podręczników akademickich.