O Katedrze

 Historia Katedry Konstrukcji Metalowych PK

Historia Katedry wiąże się z powstaniem w 1953 r. na ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego Katedry Budownictwa Stalowego (przemianowanej następnie na Katedrę Konstrukcji Metalowych) kierowanej przez docenta mgr. Inż. Franciszka Wojnarowskiego. Katedrę objął w 1970 r. prof. Dr inż. Janusz Murzewski i w pewnym okresie, w latach 1980., osiągnęła ona maksymalną liczbę pięciu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. W latach 1989÷2004 istniały równolegle: Katedra Podstaw Projektowania Konstrukcji Metalowych i Niezawodności oraz Katedra Konstrukcji Metalowych i Spawalnictwa kierowana przez prof. Zbigniewa Menderę. Od roku 2001. Kierownikiem Zakładu a następnie Katedry Konstrukcji Metalowych był prof. Marian Gwóźdź. Obecnie funkcję Kierownika Katedry Konstrukcji Metalowych pełni dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK. W składzie osobowym Katedry znajduje się czterech samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, 6. doktorów, 5. magistrów oraz jeden pracownik administracyjny. Tematyka działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej obejmuje: konstrukcje stalowe (prętowe i powierzchniowe), konstrukcje aluminiowe, podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji oraz bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji.